Dotacje dla osób fizycznych

Dotacje dla osób fizycznych

Zdajemy sobie sprawę, że montaż paneli fotowoltaicznych, czy pompy ciepła to spory wydatek dla budżetu domowego, dlatego oferujemy naszym klientom różne rozwiązania. Jednym z nich jest możliwość skorzystania z dotacji, która znacząco obniży koszty inwestycji skracając czas zwrotu, a tym samym zwiększając jego opłacalność.

Mój prąd

Program Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skierowany do osób fizycznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dofinansowaniu podlegają mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 do 10 kWh, rozliczane w systemie net-billing.

Osoby, które skorzystały z dofinansowania w ramach 4 edycji programu Mój Prąd na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych mają możliwość złożenia kolejnego wniosku na zakres inny niż w pierwszym złożonym wniosku (dodatkowe elementy tj. magazyn energii i/lub magazyn ciepła i system zarządzania HEMS/EMS). Nabór wniosku w ramach programu trwa do 31.03.2023r. 

 Poniżej  przedstawione zostały  koszty kwalifikowane.

Czyste powietrze

Mając na uwadze poprawę jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych od 2018 roku został wprowadzony przez Rząd program „Czyste Powietrze” na wymianę źródła ciepła w istniejących budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. W przeciągu tych lat już kilkakrotnie zostały wprowadzone zmiany mające zachęcić Polaków do skorzystania z programu. Wymieniając swoje źródło ciepła na pompę, oraz montaż paneli fotowoltaicznych nasi Klienci odzyskują nawet do 50 200zł.

W programie wyróżniono III poziomy dofinansowania, uzależniony od dochodów. Poniższe tabele przedstawiają zakres inwestycji na którą można ubiegać się w ramach programu, warunki niezbędne do spełnienia oraz maksymalne kwoty dofinansowań z każdego poziomu.

 

W ramach powyższego programu powstało „Czyste Powietrze Plus”, które różni się wyłącznie tym, że istnieje możliwość przedpłaty dla rodzin o niższych dochodach. Można uzyskać w szybkim czasie prefinansowanie do 50% kwoty wypłacane na konto wykonawcy w ramach planowanych zadań do wykonania.

Ulga Termomodernizacyjna

Dla kogo ulga

Jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego (także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej).

Kiedy przysługuje ulga

Z ulgi skorzystasz, jeśli poniesiesz wydatki na termomodernizację domu jednorodzinnego. W ramach ulgi możemy więc odliczyć m.in. zakup pompy ciepła, kolektora słonecznego, ogniwa fotowoltaicznego czy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Cały spis znajduje się w katalogu materiałów budowlanych, urządzeń i usług dostępnego na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna/.

Jak obliczyć ulgę

Ulgę odliczasz w zeznaniu podatkowym od:

 • dochodu opodatkowanego według skali podatkowej (12% lub 32% stawka podatku), lub
 • dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym(19% stawka podatku), lub
 • przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem

Wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, które nie znalazły pokrycia w twoim dochodzie (przychodzie) za rok podatkowy, w którym je poniosłeś, odliczysz w kolejnych latach. Nie będziesz mógł odliczać ich dłużej, niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosłeś pierwszy wydatek. 

Program Moje Ciepło

Program „Moje Ciepło” to dofinansowanie do pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.  Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego EP (energia pierwotna) na poziomie max. 55 kWh (m²*rok). Instalacja pompy ciepła czy fotowoltaika znacznie obniża wskaźnik EP dlatego często potrzebna jest aktualizacja charakterystyki energetycznej, aby spełnić wymagania i móc skorzystać z dotacji!

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Nowy dom jednorodzinny, to taki, który spełnia jeden z poniższych warunków:

 • zawiadomienie o zakończeniu budowy złożono nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.,
 • wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie złożono nie wcześniej niż 1 stycznia 2021,
 • w dniu złożenia wniosku o dotację nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Rodzaj pompyprocentowy udział w kosztach kwalifikowanychprocentowy udział w kosztach kwalifikowanych
dla osób fizycznych posiadających kartę dużej rodzinny*
nie więcej niż [zł]
Gruntowa pompa ciepła
*klasa min A++ dla temp. zasilania min 55°C
do 30%do 45%21 000zł
Pompa ciepła powietrze-woda
*klasa min A++ dla temp. Zasilania min 55°C
do 30%do 45%7 000 zł
Pompa ciepła powietrze- powietrze w systemie centralnym
*klasa min.A+
do 30%do 45%7 000 zł

Podstawowy poziom dofinansowania bez możliwości prefinansowania

Zakres przedsięwzięciaMaksymalna Intensywność dofinansowania
(procent faktycznie poniesionych kosztów)
Maksymalna kwota dotacji na dane zadaniePrzedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznejPrzedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną
Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda [klasa min. A++] wraz z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem CWU z osprzętem.55%19 400 złMaksymalna kwota dotacji na cały zakres do:
Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu grunt/woda, woda/woda [klasa min. A++] z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.55%28 000 złbez kompleksowej termomodernizacji:
35 000 zł
bez kompleksowej termomodernizacji:
41 000 zł
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
Demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji CO i CWU40%8 100 złz kompleksową termomodernizacją:
60 000 zł
z kompleksową termomodernizacją:
66 000 zł
Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
[rekuperacja, klasa min. A+]
40%6 700zł
Mikroinstalacja fotowoltaiczna
[ od 2 kW do 10 kW]
40%6 000 zł
Audyt energetyczny100%1 200 zł

Beneficjent – osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dochodzie nieprzekraczającym 135 000 zł (podstawa obliczenia podatku)

Okres kwalifikowalności kosztów: nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie

Okres realizacji: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinasowanie

 • Gdy w budynku/lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza , wysokość dofinansowania jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej, z uwzględnieniem sezonowego charakteru tej działalności, a gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% budynku/lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem sezonowego charakteru tej działalności, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

Rozszerzony poziom dofinansowania możliwość prefinansowania

Zakres przedsięwzięciaMaksymalna Intensywność dofinansowania
(procent faktycznie poniesionych kosztów)
Maksymalna kwota dotacji na dane zadaniePrzedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznejPrzedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną
Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda [klasa min. A++] wraz z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem CWU z osprzętem.80%28 100 złMaksymalna kwota dotacji na cały zakres do:
Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu grunt/woda, woda/woda [klasa min. A++] z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.80%40 700 złbez kompleksowej termomodernizacji:
50 000 zł
bez kompleksowej termomodernizacji:
59 000 zł
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
Demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji CO i CWU70%14 300 złz kompleksową termomodernizacją:
90 000 zł
z kompleksową termomodernizacją:
99 000 zł
Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
[rekuperacja, klasa min. A+]
70%11 700zł
Mikroinstalacja fotowoltaiczna
[ od 2 kW do 10 kW]
70%9 000 zł
Audyt energetyczny100%1 200 zł

Beneficjent – osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza kwoty:

 1. a) 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 2. b) 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, , nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Okres kwalifikowalności kosztów: nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, zaliczka wypłacana będzie tylko na zadania, które dopiero będą zrealizowane. Wystawianie faktur możliwe dopiero po uzyskaniu numeru umowy (około 1/2 miesiące), a wypłata środków w ciągu kolejnych 14 dni

Okres realizacji: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinasowanie, a w dotacji z prefinansowaniem 18 miesięcy od daty złożenia wniosku

Prefinansowanie: Wypłata 50% dotacji przed rozpoczęciem prac na konto wykonawcy. Do wniosku dołączone musi być zaświadczenie o dochodzie oraz  umowa z wykonawcami.

Najwyższy poziom dofinansowania możliwość prefinansowania

Zakres przedsięwzięciaMaksymalna Intensywność dofinansowania
(procent faktycznie poniesionych kosztów)
Maksymalna kwota dotacji na dane zadaniePrzedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznejPrzedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną
Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda [klasa min. A++] wraz z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem CWU z osprzętem.100%35 200 złMaksymalna kwota dotacji na cały zakres do:
Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu grunt/woda, woda/woda [klasa min. A++] z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.100%50 900 złbez kompleksowej termomodernizacji:
70 000 zł
bez kompleksowej termomodernizacji:
79 000 zł
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
Demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji CO i CWU100%20 400 złz kompleksową termomodernizacją:
120 000 zł
z kompleksową termomodernizacją:
135 000 zł
Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
[rekuperacja, klasa min. A+]
100%16 700zł
Mikroinstalacja fotowoltaiczna
[ od 2 kW do 10 kW]
100%15 000 zł
Audyt energetyczny100%1 200 zł

Beneficjent – osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza kwoty:

 1. a) 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 2. b) 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym, lub:

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie

 W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Okres kwalifikowalności kosztów: nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, zaliczka wypłacana będzie tylko na zadania, które dopiero będą zrealizowane.

Okres realizacji: do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinasowanie , a w dotacji z prefinansowaniem 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowania

Prefinansowanie: Wypłata 50% dotacji przed rozpoczęciem prac na konto wykonawcy. Do wniosku dołączone musi być zaświadczenie o dochodzie oraz  umowa z wykonawcami.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.