Dotacje dla rolników

Dotacje dla rolników

Inflacja, czy rosnące ceny energii dla wielu gospodarzy są dużym wyzwaniem. Od początku 2022 roku rachunki za prąd wzrosły już o 24%.  Dlatego proponujemy rozwiązanie mające na celu obniżenie comiesięcznych rachunków. Fotowoltaika w twoim gospodarstwie to realne oszczędności, niezależności energetyczna, innowacyjność i komfort w jego prowadzeniu.    

Agroenergia

Program dla właścicieli lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia zawiera się w przedziale od 1ha do 30ha, prowadząca osobiście gospodarstwo rolne. Dofinansowaniu podlega montaż paneli fotowoltaicznych, pompy ciepła o pojemności powyżej 10 kW, a także magazyn energii. Dla instalacji hybrydowej tj. instalacja fotowoltaiki wraz z pompą ciepła do dotacji przysługuje dodatkowo 10 000 zł.

Moc instalacji [kW]Dofinansowanie w formie dotacji
procentowy udział w kosztach kwalifikowanychnie więcej niż [zł]
10 < kW ≤ 30do 20%15000
30 < kW ≤ 50do 13%25000
*dotyczy pomp ciepła oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej, gdzie kwota wyliczana jest osobno na każdą inwestycję, nie kwalifikuje się kosztu podatku od towarów i usług (VAT)

Ulga inwestycyjna w Podatku Rolnym

Ulga inwestycyjna dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów. Przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Odliczeniu podlega zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, czy zakup i montaż pompy ciepła. Zwolnienie i ulgę stosuje się wyłącznie na wniosek podatnika, na podstawie decyzji wydanej przez Wójta Gminy. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

ZIELONA ENERGIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM program w trakcie ustaleń

W ramach zmian, które Komisja Europejska zatwierdziła 3 października 2022 r., będzie m.in. realizowany nowy obszar „Zielona energia w gospodarstwie rolnym”. Oznacza to, że będzie można uzyskać wsparcie na inwestycje w instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwie rolnym. Nabór na wsparcie w tym zakresie zostanie ogłoszony przez prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i ma ruszyć w styczniu 2023 roku.

Wsparcie, które będzie można uzyskać, to:

  • 60 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo
  • 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30 proc. kosztów kwalifikowalnych.
  • Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach obszaru F nie może przekroczyć 150 tys. zł.

Wsparcie może obejmować:

  • koszty zakupu instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią;
  • koszty zakupu pompy ciepła – o ile będzie stanowiła integralną cześć instalacji produkującej energię z promieniowania słonecznego;
  • koszty montażu instalacji ww. urządzeń do produkcji energii;
  • koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww. punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;
  • koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.